Praktijk voor relatietherapie, individuele therapie & coaching
‘Mijn manier van werken is vooral open, persoonlijk en constructief‘

Ik ben geïnspireerd door de methodieken van het ervaringsgericht werken, oplossingsgerichte therapie en de Emotionally Focused Therapy (EFT). Deze methodieken hebben net als ik een positief vertrouwen in de eigen kracht en het zelfredzame vermogen van mensen.

Tijdens de therapiegesprekken werken we aan de hand van een concreet probleem. Je krijgt vervolgens handvatten hoe je op een meer bevredigende manier met de situatie kunt omgaan. De therapie is kortdurend van aard. Een paar gesprekken zijn vaak al voldoende. Als er langere tijd gesprekken nodig zijn, kan dit uiteraard ook.

Ervaringsgerichte (Gestalt)therapie:

Veel mensen ervaren problemen omdat ze onvoldoende hebben geleerd om in de relatie met anderen uit te komen voor wie ze zijn en wat ze willen of juist niet (meer) willen.

Ervaringsgericht wil zeggen dat in de therapie veel aandacht is voor je eigen persoonlijke ervaringen in relatie tot jouw omgeving. Ervaringsgericht werken gaat uit van de helende werking van het opdoen van nieuwe en betere ervaringen, naast die van begrijpen en denken. Door aandacht te besteden aan wat je in het hier en nu bezighoudt, dringt de therapie snel tot de kern door. In het verleden graven hoort niet bij deze therapie. Uiteraard is het wel zo dat zaken uit het verleden je hier en nu nog bezig kunnen houden.

Oplossinggerichte therapie:

Oplossingsgerichte therapie (Solution focused therapy) is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. De Therapeut stelt vragen, die de kracht van mensen naar boven halen.

EFT- relatietherapie:

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een model voor relatietherapie, gebaseerd op de hechtingstheorie. EFT is een zeer toegankelijke en praktische behandelmethode, die wetenschappelijk onderbouwd is.
Een EFT- relatietherapie kent drie fases:

De eerste fase (de- escalatie)
Tijdens de eerste fase worden jullie begeleid in het doorbreken van het negatieve interactiepatroon. Meestal ontstaat er een verwijdering tussen partners, omdat de partner zich of terugtrekt of steeds in ‘de aanval’ is.

De tweede fase (verbinding)
Tijdens deze fase leren jullie onderliggende hechtingsbehoeftes en hechtingsangsten opnieuw uit te spreken. Hierdoor ontstaat er een nieuwe verbondenheid.

De derde fase (bestendiging)
De derde fase is de kortste en makkelijkste. Tijdens deze fase vinden jullie nieuwe oplossingen voor oude problemen. Jullie zijn zover dat je relatie steeds hechter wordt. Vallen jullie terug in het oude patroon, dan wordt even een stap terug gedaan naar fase één.

Aandacht voor de context:   ‘No man is an island’

Omdat ik ben opgeleid als relatie- en gezinstherapeut en werk vanuit een systeemtheoretische visie, besteed ik bij problemen en de oplossing daarvan aandacht aan wat er gebeurt tussen jou en je directe omgeving. Dit kan je gezin zijn, je partner, je ouders, familie, werk of studie.
Dorperesch 18 | 7641 SK Wierden | 0546-574993 | 06-13380163 | info@praktijksteehouder.nl
‘Wat men moet
leren doen, leert men
door het te doen

Aristoteles’